Speranzas forlis

Da håpet brast

Om barken «Speranza»s dramatiske forlist på Stavernsodden,
lørdag 9. desember 1893. 6 mann omkom og 5 ble reddet.

Tekst og foto: © Yngve Rakke
Pøtten Gård, februar 2022

På 1870-tallet ble det bygget skip langs hele Sørlandskysten.
Barken ble bygget på Staubo Skibsværft på Verven i Tvedestrand.
Hun fikk navnet «Speranza», som på italiensk, betyr «håp».
Skuta ble bygget i tre med byggenr. 3,237 kommerselester, 474 nrt, 123/29, 2/16,
7 fot. Kjølstrukket i juni 1868 og sjøsatt 20. oktober 1869. Målebrev av
9. november1869 og nationalitetsbevis av 9. mars 1870. Det ble bygget i alt
13 skuter på dette verftet.

Les mer …