Ekstraordinært årsmøte 2017

Innkalling til

Ekstraordinært årsmøte
Kystlaget Fredriksvern 2017


Onsdag 26. april kl 18:00
Sted: Båtforeningens lokaler


Agenda:

 1. Konstituering
  • Åpning
  • Deltakersignering
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden/saksliste
  • Valg av møteleder
  • Valg av møtesekretær
  • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 2. Valg av nytt styre for Kystlaget Fredriksvern
 3. Procura

MVH
For styret i Kystlaget Fredriksvern
Inger Marie Bodung (sign)

Last ned innkallingen i pdf-format her!

Vaffelsalg påsken 2017

Hei alle!

Som tidligere forsøker vi oss på vaffelsalg i påsken. Dette er en trivelig og viktig del for å vise fram hva vi driver med, samt generere noen kroner inn til skuret. Vi trenger derfor folk til å betjene vaffelpresse, salg og litt guiding.

Datoer: 8/4, 9/4, 13/4, 14/4, 15/4 og 16/4.
Som før, to vakter pr. dag 12:00 til 15:00 og 15:00 til 17:30
.

Det er utplassert lister i skur 13. Har du lyst til å bidra, så skriv navnet på disse. Bjørn Andresen organiserer salget, og beskjed kan gis til han på 45273604 eller undertegnede på 90789416, hvis man ikke har mulighet til å skrive seg på lista. Tusen takk for all hjelp!

Mvh
Drivergruppa for skuret
v/ Knut Åne

Rakkevafler

Årsmøte 2017

Innkalling til

Årsmøte i Kystlaget Fredriksvern 2017


Fredag 3. mars kl 18:00
Sted: Båtforeningens lokaler, Stavern
Agenda:

 1. Konstituering
  • Åpning
  • Navneopprop
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden/saksliste
  • Valg av møteleder
  • Valg av møtesekretær
  • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 2. Godkjenning av årsmeldingen fra Kystlaget og Drivergruppene
 3. Godkjenning avsluttet og revidert regnskap med revisjonens merknader.
 4. Saker fremmet av styret.
 5. Saker fremmet av medlemmene.
 6. Budsjett for 2017
 7. Aktivitetsplan
 8. Valg
 9. Annet

Eventuelle saker som medlemmene vil ta opp på årsmøtet må være styret i hende senest 24. februar 2017.

Årsmøte 2017 og valg av ny leder

Kystlaget Fredriksverns årsmøte 2017 nærmer seg.

Kystlaget vårt, som er organisert under Forbundet Kysten, arbeider for å beholde noe av den verdifulle historien vi har, og unngå at den blir sanert til fordel for historieløs utvikling. Mye av vår aktivitet sirkler naturlig nok rundt arven av vår båtbyggertradisjoner, og vår kjære sjektekanal har fått stor oppmerksomhet over det ganske land de siste årene. Kystlaget har restaurert og driver Stavernsjekta Z-96 fra 1944 som representasjonsbåt. Dessuten er vi involvert i driften av tre fyrstasjoner som gir stor glede for mange. Svenner, Stavernodden og etterhvert Tvistein fyr gir unike muligheter for overnatting i et historisk og naturnært miljø.

Siden vår nåværende leder ikke står til gjenvalg, søker kystlaget nå en ny leder.

Larvik Kommune har inneværende år vedtatt å utrede et Kystkultursenter i Fiskernes hus i Stavern. Et slikt senter vil være en uvurderlig ressurs for å holde den fantastiske samlingen av trebåter ved like, samtidig som det kan gi rom til mange andre kystrelaterte virksomheter, på ideell basis. Ungdomsarbeid, tradisjon og håndtverk er bare noen stikkord for mulighetene ved sjektekanalen. Derfor er det viktig at Kystlaget fremstår samlet og under en god og aktiv ledelse.

Ønsker du å bidra til å sikre fremtiden til kystkulturen i Stavern? Bli med og gjør en innsats slik at vi fortsatt kan ha Norges flotteste samling av tresjekter, tre flotte fyr og et aktivt kystmiljø. Aktiviteten vår i de nærmeste årene vil sette spor etter seg i generasjoner, det er nå vi har muligheten til å samle kystkulturen i havnemiljøet i Stavern.

Drivergruppa på Svenner trenger også en ny representant fra Kystlaget Fredriksvern, dette er en oppgave for den praktiske, men også som gir muligheter for fantastiske naturopplevelser.

Er du interessert i å ta et tak for kystkulturen, send en mail til Brit Stensgaard eller Lars A Solberg, . Vi kan nås på telefon også, Brit på 99 25 43 22 og Lars på 95 84 03 03.
Kanskje det er lettere å få innsikt i hva jobben går ut på i en samtale?

Litt nytt fra Stavernsodden høsten 2016

Høstmørket har senket seg over oddenSesongen 2016 nærmer seg slutten og vi kan se tilbake på nok en flott sesong på Stavernsodden.

Hensikt med drift av Stavernsodden

Kystlaget leier Stavernsodden fyr av Kystverket, og plikter med dette å utvikle det for allmennheten, bevare- og sikre bygningene og området som kulturminne. Vi skal utvikle fyrstasjonen som Kystledsdestinasjon, og må ha konkrete planer for forvaltning av bygg og kulturlandskap. Fyrstasjonen er totalfredet og det er en streng vedlikeholdsplikt knyttet til vårt leieforhold med Kystverket. Vi må blant annet sende inn årlig arbeids- og vedlikeholdsprogram, som skal godkjennes av Kystverket. Det er også knyttet strenge krav til sikkerhet – brannvern og HMS i og med at fyrstasjonen er å betrakte som overnattingssted. Anlegget ute på Stavernsodden driftes av ei drivergruppe, og denne består i år av; Espen Landsverk Johansen, Øystein Wolden, Per Einar Strøm, Lars Solberg, Roy Stensgaard og Harald Johansen.

Les mer …