Årsmøte 2016

Årsmøte i Kystlaget Fredriksvern 2016
Fredag 19. februar kl 18:00
Sted: Båtforeningens lokaler
Agenda:

 1. Konstituering
  • Åpning
  • Navneopprop
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden/saksliste
  • Valg av møteleder
  • Valg av møtesekretær
  • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 2. Godkjenning av årsmeldingen fra Kystlaget og Drivergruppene
 3. Godkjenning avsluttet og revidert regnskap med revisjonens merknader.
 4. Saker fremmet av styret.
 5. Saker fremmet av medlemmene.
 6. Budsjett for 2016
 7. Aktivitetsplan
 8. Valg
 9. Annet

Eventuelle saker som medlemmene vil ta opp på årsmøtet må være styret i hende senest 11. februar 2016.

Norges best restaurerte åpne fartøy

Staverns egen svane, Z-96, ble i kveld tildelt prisen for Norges best restaurerte åpne fartøy av Forbundet Kysten!

Takk til alle som bidro under restaureringen, Odd Høibø, Petter Aas, Hans Aas, Tore Eikebåt og mange andre, pluss alle som har holdt den ved like, Tommy Folvik, Morten Støttum, Bjørn Edvardsen, Bjørn Andresen, Glenn A. Andresen blant de ivrigste. Og ikke minst Jens Nyegaard, som hjalp oss i gang, og reddet den originale motoren med fabrikknye deler.

Norges best restaurerte åpne fartøy

Slideshow med sjekter

Geir Einarsen har tatt bilder av sjektene i kanalen og laget dette slideshowet

Klikk på bildet under for å åpne "filmen". NB! Husk å ha på lyd!!!

Film om Forbundet KYSTEN

Se den rykende ferske filmen om Forbundet KYSTEN her.

Klikk på bildet under for å starte filmen.