Lysglimt fra Svenner - Februar 2016

Hei fyrvenner i Fredriksvern og Gokstad kystlag.

Vinteren er fortsatt her, og vi bør vel ikke la oss lure av en litt vårlig periode. Men om noen uker er vinteren på hell og vi kan igjen nyte late dager på holmer og skjærn langs vår vakre kyst. Vi mest avhengige, har som før ofte vært ute å gjort løpende vedlikeholdsarbeider på bygninger og annet. Noen ganger på dagstur men iblant har vi blitt til neste dag. Vi hadde også en ekstra dugnadshelg i slutten av oktober. Dessverre kom det få deltakere, bare drivergruppen pluss to, men vi fikk gjort utrolig mye.

Vindusjobben er fortsatt i gang, og tar vi fortsatt med vindusrammer inn til land for renovering, og når de er ferdige tar vi dem med ut for montering og andre rammer tas med til land for renovering. Karmene er en av de store oppgavene for pinsedugnaden i år med skraping og maling. Noen karmer har en del råte og må repareres på stedet. Vi har I løpet av høst og vinter fjernet gammel maling på vestveggen av reserveassistenten, og ferdigstilling av denne er også en av vårens oppgaver.

Drivergruppen vurderer å innføre dugnader også påskene fremover. Det er som før nevnt, mange utfordringer forbundet med å ha ansvaret for et fredet fyr langt til havs. Drivergruppen har en bok som ligger i østre naust, hvor alle vedlikeholdsoppgavene er beskrevet i detalj. Dette for medlemmer som vil ut på tilfeldige dugnadsbesøk i helgene. Folk som kommer for besøk eller dugnadsarbeider i helgene utenom utleiesesongen kan bo på fyret. Vi håper også at det som tidligere, kommer mange til den populære dugnadshelgen i Pinsen. Vi håper og tror at også den nyinnførte påskedugnaden kan være et alternativ til de som bruker påsken ved sjøen.

Lysglimt fra Svenner

Vi vil også i år kjøre dobbelt vertskap, da dette har vist seg både nyttig og populært. Vi ber om at interesserte fyller ut vedlagte søknad og sender det til sekretær Dag Simonsen.

Last ned søknadsskjema her!

Drivergruppen har i år besluttet å prøve utleie uten fast transport, da dette har tatt en stor del av inntektene som vi sårt trenger for å holde leieobjektet vårt i hevd.

Hilsen Kaare Jansen
Leder Svenner Fyr Kystled

Årsmøte 2016

Årsmøte i Kystlaget Fredriksvern 2016
Fredag 19. februar kl 18:00
Sted: Båtforeningens lokaler
Agenda:

 1. Konstituering
  • Åpning
  • Navneopprop
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden/saksliste
  • Valg av møteleder
  • Valg av møtesekretær
  • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 2. Godkjenning av årsmeldingen fra Kystlaget og Drivergruppene
 3. Godkjenning avsluttet og revidert regnskap med revisjonens merknader.
 4. Saker fremmet av styret.
 5. Saker fremmet av medlemmene.
 6. Budsjett for 2016
 7. Aktivitetsplan
 8. Valg
 9. Annet

Eventuelle saker som medlemmene vil ta opp på årsmøtet må være styret i hende senest 11. februar 2016.

Norges best restaurerte åpne fartøy

Staverns egen svane, Z-96, ble i kveld tildelt prisen for Norges best restaurerte åpne fartøy av Forbundet Kysten!

Takk til alle som bidro under restaureringen, Odd Høibø, Petter Aas, Hans Aas, Tore Eikebåt og mange andre, pluss alle som har holdt den ved like, Tommy Folvik, Morten Støttum, Bjørn Edvardsen, Bjørn Andresen, Glenn A. Andresen blant de ivrigste. Og ikke minst Jens Nyegaard, som hjalp oss i gang, og reddet den originale motoren med fabrikknye deler.

Norges best restaurerte åpne fartøy

Slideshow med sjekter

Geir Einarsen har tatt bilder av sjektene i kanalen og laget dette slideshowet

Klikk på bildet under for å åpne "filmen". NB! Husk å ha på lyd!!!