Film om Forbundet KYSTEN

Se den rykende ferske filmen om Forbundet KYSTEN her.

Klikk på bildet under for å starte filmen.

Takk for god dugnadsinnsats

Siste dugnad på Stavernsodden før kystledsesongen ble arrangert tirsdag 4 juni 2013.

Mange medlemmer har vært med, og det er veldig bra. Men vi har også hatt med mange som ikke er medlemmer på våre dugnader.
Det setter vi stor pris på, og ønsker dem velkommen som medlemmer dersom de ønsker det.

En stor takk til alle som har bidratt på vårens dugnadsarbeid på Stavernsodden.

Vi ønsker alle en riktig god sommer.

Mvh
Drivergruppa på Stavernsodden

Stavernsodden Fyr

Roere til sjaluppen

Hei

Som de fleste vet nærmer det seg nå ferdigstillelse av den første sjaluppen. Planen er at denne skal døpes i forbindelse med åpningen av Glade Dager.

Til sjaluppen har vi behov for ett rolag bestående av min 10 stk som kan være ett ”fast” mannskap på sjaluppen og som kan være med på arrangementer hvor sjaluppen kommet til å bli brukt.
Regner med at neste år som er jubileumsår, kan bli ett aktivt år, i samarbeid med andre foreninger, så som kanonjolla Risøer III – det er alt snakk om å delta på et arrangement ved Bogstad gård, Oslo, i regi av den Nasjonale Jubileumskomiteen for 2014.

Rolaget vil bli drillet i roing og åredrill som det var rundt den tiden Orlogsbriggen Fredriksværn seilte.

I første omgang vil denne invitasjonen om å bli med på rolaget, bli sendt til Kystlaget og Orlogsbriggen Fredriksværns Venner.

Det vil også være behov for en som kan være vikar for rormannen som vil være befalshavende på sjaluppen.

Håper at noen av medlemmene i Kystlaget kan tenke seg å være med på dette. Dette er en unik mulighet og det vil også være med på å styrke sammarbeidet med Orlogsbriggens venner. Det skal også bygges en sjalupp til, og medlemmene oppfordres til å bli med på dette. Noe ikke alle vet er at Stiftelsen Orlogsbriggen Fredriksvern og Kystlaget Fredriksvern i 2010 fikk innvilget penger for å fullføre to sjefsjalupper ved Fredriksvern verft.

Håper noen av dere benytter denne unike muligheten til å melde dere som mannskap og vi tipper dere vil få mye moro og mange fine opplevelser.

Last ned info om sjefssjaluppene her (pdf-dokument)

Mvh
Stiftelsen Orlogsbriggen Fredriksværn
Hans Peter Norløff
Tlf 907 79 911
www.fredriksvern.no

Kystlaget Fredriksvern
Roy Stensgaard
Tlf 917 17 878

www.kystlagetfredriksvern.no

Klikk på bildene under for å se dem i full størrelse.

Vertskap på Stavernsodden sommer 2013

Hovedvekten av ønsker kom fra uke 28 til 32. Det var ingen som hadde satt opp 26 og 27. Vi har valgt å la alle som har ønsket det få vertskapsrolle, men har naturlig nok måttet dele opp ukene slik at alle skal få sine ønsker oppfylt i den grad vi klarer det.

Skifte av vakter (der hvor de blå feltene overlapper) vil normalt skje mellom 12:00 og 14:00, men vaktene tilpasser dette seg imellom.

Vi ønsker alle som skal være vertskap et hyggelig opphold, og lykke til med en trivelig dugnadsoppgave.

For drivergruppen Stavernsodden fyr
Harald

Klikk på bildet under for å se full størrelse

Kråka

Last ned vertskapsoversikten for 2013 her (pdf-dokument)

Søknad om vertskapsrolle på Stavernsodden 2013

Stavernsodden FyrSommeren nærmer seg, og planene for hvordan hver og en skal bruke ferien sin er sikkert for mange allerede i boks. Vi har imidlertid et tilbud til de som ennå har en uke ledig i sommer, bruk den på Stavernsodden.

Vi inviterer dere til å melde deres interesse dersom dere kunne tenke dere å være vertskap på Stavernsodden en uke i sommer. Vi starter kystled sesongen uke 26 (søndag 23.juni) og holder det gående til og med uke 33 (søndag 18.august). Vertskapsrollen er i utgangspunktet fra søndag til søndag, men det er mulig vi deler det opp litt annerledes dersom det er stor pågang, for å tilfredsstille ønskene til flest mulig.

På årsmøtet i Kystlaget nå i vår, ble det lagt noen føringer som går på at de som har lagt ned dugnadsinnsats for Kystlaget siste år, vil bli prioritert til vertskapsrollen i forhold til størrelsen på innsatsen de har lagt ned. Dette kan lett bli en skjønnsmessig vurdering, men vi vil bestrebe oss på å få dette så rettferdig som mulig.

Vertskapet disponerer ”Steinhuset” som har 4 – 5 sengeplasser, og er et fantastisk trivelig hus å bo i en uke, på toppen av øya. Rollen passer derfor godt for familier / par, men det er ingen betingelse. Det er ikke noe krav om egen båt, men det er en fordel. Stavernsodden disponerer en 14 fots plastbåt med motor.

Dersom du/dere ønsker å være vertskap en uke til sommeren, så laster dere ned søknadskjema nederst på denne siden. Utfyllt søknad sendes pr. e-post til Harald Johansen på:

Søknaden må være hos oss innen 28. april. Fordelingen vil bli avklart umiddelbart etter dette.

Last ned søknad om vertskapsrolle på Stavernsodden 2013 her