Styret for Kystlaget Fredriksvern 2021/2022

Styret Kystlaget Fredriksvern

Leder

Pål-Justin Riksfjord Svendsen

Kasserer

Anders Alvem

Sekretær

Jorunn Elisabeth K. Dahle

Styremedlemmer

Kasper Hjelm
Thomas Løvald

Varamedlemmer

Hermann Aas
Gisle Tombre