Styret for Kystlaget Fredriksvern 2018

Styret Kystlaget Fredriksvern

Leder

Astrid Danielsen

Kasserer

Lars Solberg

Sekretær

Dag Høibø

Styremedlemmer

Brit Andersen Stensgaard
Ronny Mathiesen

Varamedlemmer

Pål-Justin Riksfjord Svendsen